Schadeclaim indienen

Als u letselschade heeft opgelopen in Bergen op Zoom door toedoen van een ander, dan heeft u recht op een schadevergoeding. In Bergen op Zoom helpen wij al jaren met de juridische hulp bij het verkrijgen van een dergelijke compensatie. Voor het indienen van een volledige schadeclaim, is het handig als wij voor u alle mogelijke schadeposten op een rijtje zetten. Er is een onderscheid tussen materiële en immateriële schadeposten.
Bij materiële schade kunt u bij het indienen van een schadeclaim denken aan:

  • medische kosten
  • kosten voor herstel
  • inkomensverlies
  • verminderde pensioenopbouw
  • vergoeding voor mantelzorg en andere hulp
  • kosten voor hulpmiddelen

Een schadeclaim bij psychische schade

Naast de materiële schade komt u vaak ook in aanmerking voor een andere compensatie. Dat is de letselschadevergoeding voor de geleden immateriële schade. Dit wordt ook wel smartengeld genoemd. Het vergoedt de psychische last die het ongeval heeft veroorzaakt of in de toekomst zal brengen. Voor de hoogte van deze schadeclaim zijn de percentages invaliditeit en arbeidsongeschiktheid van belang. Denkt u recht te hebben op een letselschadevergoeding? Wij zijn uw specialist in letselschade in Bergen op Zoom en in de omgeving van Bergen op Zoom. Wij helpen u graag met uw schadeclaim. Vooraf kunnen wij alvast een inschatting maken wat de hoogte zal zijn van de vergoeding waarop u recht heeft.